Totalentrepenad

Vi erbjuder totalentreprenad och med en totalentreprenad kan du som kund känna dig trygg att vi håller i all kontakt med våra väl utvalda underentreprenader såsom Eltjänster, VVS-tjänster, Plåttjänster, Målartjänster, Kakeltjänster med mera.

De underentreprenörer vi samarbetar med är handplockade och dessutom har vi flera års samarbete med de flesta av dem, och givetvis av deras kompetens inom sina utvalda områden.